Дерсу Узала / Dersu Uzala / デルス・ウザーラ / Dersu UzałaDersu's Return - the splendid photo-book about realization of Kurosawa's film. There is many photos, texts (Russian and fragments English), beautiful grahics. Publish by ПКО Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Vladivostoc, 2003. 134p. Hard cover. Just look on scans and photos, please.

Powrót Dersu - wspaniałe wydawnictwo upamiętniające realizację filmu Kurosawy! Mnóstwo zdjęć, tekstów, piękna oprawa plastyczna. Wydana przez ПКО Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Władywostok, 2003. 134 str. Twarda oprawa. Zobaczcie przykładowe skany i zdjęcia.

More on the publisher's site...