Дерсу Узала / Dersu Uzala / デルス・ウザーラ / Dersu Uzała


My first impressions with the Kurosawa's film in poetic words.

- Наша так думай: это земля, сопка, лес -  все  равно  люди. 
Его  теперь потеет. Слушай! - Он насторожился. - Его дышит, все равно люди...


"Моя" вмиесто "Я", "твоя" вмиесто "ты", "его" вмиесто "он".
То помятмое. Для истинной прастой, детской разуму то равно помятмое как это,
что тучы думаю, поток шептать, огонь злобный...
Все - люди, говориль Дерсу.
                                                                    Твоя понимаеть?"My" instead of "I", "Your" instead of "You", "His" instead of "He".
It's evident. For truly simply, children's mind it equally evident like,
that clouds is thinking, stream is whisper, fire is malicious...
"All - people", spoken Dersu.
                                                                    Do Your understand?


"Moja" zamiast "ja", "twoja" zamiast "ty", "jego" zamiast "on".
To oczywiste! Dla prawdziwe prostego, dziecięcego umysłu to równie oczywiste jak to,
że chmury myślą, strumień szepce, ogień jest złośliwy...
"Wszystko - ludzie", mawiał Dersu.
                                                                    Twoja rozumie?Dersu in poems