Дерсу Узала / Dersu Uzala / デルス・ウザーラ / Dersu Uzała


Plakaty w językach:


czeski
czech
чешский
niemiecki
german
немецкий
szwedzki
swedish
шведский

angielski
england
английский

japoński
japanese
японский

włoski
italian
итальянский
włoski
italian
итальянский

hiszpański
spanish
испанский
polski
polish
польский
jugosławiański
Jugoslav

POWRÓT