O rozdziale III Strona startowa O rozdziale V
Rozdział I Jak latają martwe motyle? 1992
Concerto de revolutionibus - Passionato 01.2002
Concerto de revolutionibus - Andante maestoso 02.2002
Concerto de revolutionibus - Vivace 02.2002
Rozdział II
 

Z tekstu Współczesny mistyk:
Tak, Jezus jest żywym lustrem - lustrem, które pokazuje odbicie nie naszego ciała, lecz ducha. Można z oburzeniem rzucić weń kamieniem i zbić, zastąpić je "świętym obrazkiem", bowiem Bóg daje nam prawo do ukamieniowania własnej duszy, ale bynajmniej nie tego od nas oczekuje. Oczekuje raczej dziecięcego zadziwienia, dziecięcej chęci badania, której nie można zaspokoić prostym nazwaniem danej rzeczy.

Być może tak naprawdę człowiek żyje w świecie obrazów. Najważniejszym dla niego jest obraz samego siebie. Wyrzec się go i zastąpić obrazem Boga to największa rzecz, jaką może zrobić.

Rozdział III
Strona główna
Rozdział V