Motto książki Strona startowa O rozdziale II
Rozdział I Ku zagładzie 01.1994
Człowiek to brzmi... wieloznacznie 03.1994
List do pana L. 08.1993
O człowieku 08.1993
Rozdział II

Z trzeciej częśći koncertu rewolucyjnego:
"Człowiek bowiem rodzi się dopiero. Przed swym narodzeniem wzbrania się jak może. Wije się w bólach, bo mając do wyboru cierpienie lub nieznane wybiera to, co dla niego znane - cierpienie. Rodzi się dopiero wtedy, gdy cierpienie jest już ponad jego wytrzymałość na ból."

Wydaje się człowiekowi, że walczy o dobro ze złem. Tymczasem jest zupełnie nieświadomy niedojrzałości swych oczu, które dostrzegają tylko biel i czerń. Z kim czy też z czym więc walczy i o co?

Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V