English

PROSZĘ, WPIERW OBEJRZYJ FILM


[2 Samuela 12,1-13] ...Pan odpuszcza ci też twój grzech – nie umrzesz...
[List do Galatów 2,16-21] ... razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus....
[Łukasz 7,36-8,3] ...Do niej zaś rzekł: Odpuszczone są twoje grzechy...
Niedziela, 12 Czerwiec 2016


Proszę zaczekać na wgranie filmu
Proszę zaczekać na wgranie filmu
Proszę zaczekać na wgranie filmu
Proszę zaczekać na wgranie filmu
Proszę zaczekać na wgranie filmu
Proszę zaczekać na wgranie filmu
Proszę zaczekać na wgranie filmu
Proszę zaczekać na wgranie filmu
Proszę zaczekać na wgranie filmu
Proszę zaczekać na wgranie filmu
Proszę zaczekać na wgranie filmu
Proszę zaczekać na wgranie filmu
Proszę zaczekać na wgranie filmu
Proszę zaczekać na wgranie filmu
Proszę zaczekać na wgranie filmu
Proszę zaczekać na wgranie filmu
Proszę zaczekać na wgranie filmu
Proszę zaczekać na wgranie filmu
Proszę zaczekać na wgranie filmu
Mariusz Kwiatkowski
naprzeciw Jubileuszowego Kościoła św. Jadwigi w Chorzowie


[Księga Zachariasza 12,10-13,1] ...Będą patrzeć na tego6, którego przebili...
[List do Galatów 3,26-29] ...wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie...
[Łukasz 9,18-24] ...Bo kto chce zachować swoje życie, straci je...
Niedziela, 19 Czerwca 2016

WIĘCEJ O FILMIE TELEFON I KLUCZACH


Spoko...