Dersu Uzala: Blog about Dersu Uzala and V. Arsenyev.

pt
30
Kwi '10

Dersu… daleki a bliski

Fragment książki Antoniego Kuczyńskiego „Ludy dalekie a bliskie” o spotkaniu Stanisława Poniatowskiego z W. K. Arseniewem. Arseniew opowiadał Poniatowskiemu o swojej przyjaźni z Dersu:

„Koło 5 przychodzi Arseniew, gadamy sobie, opowiada mi niektóre przygody ze swych wypraw, pochłaniam je z ogromnym zainteresowaniem. Opowiada o starym Goldzie Dersu Uznała, który kiedyś w nocy przyszedł zgłodniały do jego obozowiska w tajdze i odtąd przez kilka lat towarzyszył mu w wyprawach, dzieląc wspólnie przygody i nieraz ratując życie. Opowiada o nim z prawdziwym wzruszeniem.”

Przeczytajcie więcej….

okładka książki Ludy dalekie a bliskie

Fragment of a book by Poland author Antoni Kuczyński „Ludy dalekie a bliskie” („Distant and near people”). Fragment about meeting of Stanislaw Poniatowski (the Poland ethnographer and anthropologist, 1884-1945) with W. K. Arseniev. Arseniev told Poniatowski about his friendship with Dersu:

” (…) Arseniev comes near fifth hour, we talk, tells to me some adventures from the his expeditions, I hear with the enormous personal interest. Tells about old man Gold Dersu Uzala, which once at night came got hungry to his stand in a taiga and a few years accompanied him in expeditions, dividing jointly adventures and repeatedly rescuing life. Tells about him with the real emotion. (…)”

more in Polish

Фрагмент книги Антони Кучиньски „Далекие народы и блиские” о встрече Станислав Понятовский с W. K. Арсеньевем. Арсениев рассказывал Понятовскиему о своей дружбе с Дерсу:

” (…) Около 5 приходит Арсеньев, рассказывает мне некоторые приключения из своих экспедиций, я поглощаю его с огромной заинтересованностью. Рассказывает о старике Гольд Дерсу Узала, который когда-то ночью пришел проголодались к его стоянке в тайге и из тех пор в течение нескольких лет сопровождал его в экспедициях, деля совместно приключения и неоднократно спасая жизнь. Рассказывает о нем с настоящей трогательностью. (…)”

больше по-польски

Możliwość komentowania Dersu… daleki a bliski została wyłączona

Comments are closed.